Smeće ili otpad?

Na ulicama Topole se mogu primjetiti hrpe smeća ili otpada. Pa tako ispred ‘Konzuma’ i spomenika poginulim borcima u poslednjem ratu najčešće se mogu primjetiti, flaše najlonske kese i drugi otpadni materijali koje tradicionalno se bacaju gdje se stigne. Pošto se sve više priča o organizovanom prikupljanju otpada, očekujemo da rukovodstvo MZ ineče poznato kao aktivni na rješavanju problema u Topoli riješi i ovaj problem i da se ‘potvrdi’ na ekološkom planu.

EKO GRADIŠKA

Agencija za lokalni razvoj Gradiška je u septembru 2008. godine započela realizaciju projekta Eko – Gradiška, sa ciljem da promoviše ekološki način ponašanja među građanima i realizuje edukacije vezane za zaštitu životne sredine.Promotivnom kampanjom je predviđeno senzibiliziranje javnosti o problemima koji se javljaju kao posljedica neodgovornog ponašanja građana prema životnoj sredini, sa mogućim mehanizmima kojim bi se moglo djelovati  na svijest građana kod rješavanja ekoloških problema.

Projekat je nastavljen kroz obilježavanje Dana planete Zemlje 22.aprila 2009. godine u saradnji sa OŠ „Danilo Borković“ i OŠ „Petar Kočić“ u centru grada.Učenici eko sekcija su putem pripremljenih panoa iskazali svoju spremnost  u aktivnom sudjelovanju i  promociji zdravog načina života, pozitivnom odnosu prema očuvanju prirode i načinu kako se ponašati u skladu sa prirodom u urbanoj sredini.

Nastavak projekta Eko –Gradiška  predviđen je od strane Agencije za lokalni razvoj Gradiška,   programom aktivnosti koji bi se realizovao u budućnosti, u cilju da se edukativna kampanja i podizanje ekološke svijesti podrže u lokalnoj zajednici.

Tekst o Eko Gradišci je tekst preuzet od Alorga, a odnosi se na projekat koji je realizovala ova organizacija, rezultati su vidljivi na svakom koraku u Topoli, valjda zato što ovo nije projekat Eko Topola.  Za malu pomoć vlastima u Topoli i bez projekta, treba postaviti nekoliko kontejnera u što bi se ubacilo smeće. Pošto se pripreme vrše za izbore, evo prilike da se partije natječu ko će više smeća maknuti iz Topole, a pročišćena Topola će znati kome dati glas.

Jedan komentar na “Smeće ili otpad?”

  1. Moj komentar na ove fotografije : ružno i tužno. Najvjerovatnije smo mnogo daleko od ekološkog načina ponašanja. Nije dovoljno samo da neko dodje i to jednostavno pokupi i odveze da to negledamo. Ako ćemo uvijek bacati zajedno u istu kantu hranu, najlon kese, plastične boce, baterije, CD-ove i papire, onda nismo ništa učinili. Na školama je da poduče mlade, ne samo osnivati sekcije pa ko hoće nešto da nauči, nego obavezna predavanja za sve. Isuviše je planeta zatrovana, počevši od velikih gradova pa do najmanjih mjesta, da bi se taj problem još povlačio godinama a da se ništa ne poduzima. Voljela bih da se to što prije počne rješavati u našoj Topoli.

Komentariši