SO GRADIŠKA USVOJILA STRATEGIJU RAZVOJA OPŠTINE ZA PERIOD 2014 – 2020. GODINE

regres

Na  12-toj redovnoj sjednici Skupštine opštine Gradiška usvojena je Strategija razvoja opštine Gradiška za period 2014-2020.godina.

Načelnik Odjeljenja za razvoj opštine Gradiška, Nikola Soldatić, rekao je da je ovo ključni strateško-planski dokument koji  treba da podstiče budući rast i razvoj lokalne zajednice,a sadrži plan lokalnog ekonomskog  i društvenog razvoja sa ciljevima, programima, projektima  i mjerama kao i plan zaštite životne sredine.U ovom dokumentu,  koji je upućen u javnu raspravu od 30 dana,  navedeni su i strateški ciljevi razvoja, a neki od njih su promocija područja opštine kao značajnog izvora proizvodnje hrane u zemlji, pokretanje novog investiciong ciklusa u privredi, kontinuirano povećanje nivoa znanja i vještina ljudi i kvaliteta društvenog života kao i obezbjeđivanje zdrave životne sredine  uz primjenu principa energetske efikasnosti.Odbornici su usvojili  Statut opštine Gradiška kao i dokument  Omladinska politika opštine Gradiška za srednjoročni period , odnosno od 2014-2018.godine.

Odbornici Skupštine opštine Gradiška usvojili su  i Informacija o radu načelnika opštine i Administrativne službe opštine Gradiška za 2013.godinu.

Načelnik opštine Gradiška, Zoran Latinović, rekao je da je 2013.godina bila izuzetno teška i da su enormno zaduženje opštine, višemilionske neizmirene obaveze iz prethodnog perioda uz istovremeni pad prihoda po osnovu indirektnih poreza, ali i drugih poreskih prihoda uzrokovali stalnu finansijsku prenapregnutost i borbu sa prijetećim blokadama računa i osnovnih funkcija lokalne zajednice. Upravo zbog toga, strateško opredjeljenje za potpunom racionalizacijom troškova, pokazalo se aposolutno opravdanim, a rezultat mjera štednje je ušteda na pojedinim stavkama od preko 1.200.000 KM, naglasio je Latinović. Osim toga opština Gradiška je zatečene dospjele kratkoročne obaveze  koje su na početku 2013.godine iznosile 9.249.000KM smanjila za više od 1.800.000 KM.

Odbornici su usvojili i Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Gradiška za 2013.godinu sa Izvještajem o stanju duga i garancijama za prošlu godinu.Načelnik Odjeljenja za finansije opštine Gradiška, Dobrila Todorović, rekla je da su budžetska sredstva opštine Gradiška za 2013.godinu ostvarena u iznosu od 21.445.841,KM, što predstavlja izvršenje 94,02 odsto u odnosu na planirani budžet, a budžetska potrošnja u iznosu od 22.238.643,75 KM ili 97,50 odsto od planirane budžetske potrošnje za 2013.godinu.

Na jučerašnjoj sjednici odbornici Skupštine opštine Gradiška, između ostalog,  usvojili su više Izvještaja o realizaciji programa iz komunalne oblasti, Informaciju o stanju u privredi i poljoprivredi, Izvještaj o realizaciji Programa socijalne zaštite sa izvještajem o radu JU “Centar za socijalni rad“ za 2013.godinu i Izvještaj o realizaciji Programa Boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata na području opštine Gradiška za 2013.godinu, kao i  Plana korišćenja sredstava  ostvarenih od naknade po osnovu korištenja šume i šumskog zemljišta za 2014.godinu i Odluku o dodjeli javnih priznanja opštine Gradiška.

(radio gradiska)

Komentariši