Socijalna situacija u Gradišci dosta složena

Opšta socijalna situacija u Rpublici Srpskoj dodatno je pogoršana elementarnom nepogodom koja je zahvatile pojedina područja.

lose

Na udaru će se naći mnogi stanovnici,ali posljedice ovakvog stanja nebi trebale osjetiti i socijalne kategorije, kaže v.d. direktora Centra za socijalni rad Gradiška Suzana Šormaz. „Ja se nadam da će se pronaći neka rješenja da najugroženije socijalne kategorije budu izuzete, barem kada su u pitanju korisnici mjesečne novčane pomoći i prava na tuđu njegu i pomoć.Moram da kaže da zbog otežanog priliva sredstava u budžet dolazi do kašnjenja i isplate kasne do dva mjeseca“ dodaje Šormazova.

U dosta teškoj situaciji su i penzioneri. O tome svjedoči i podatak da na području opštine Gradiška najnižu penziju do 160 KM prima 540 penzionera. „Takva primanja ne mogu zadovoljiti njihove osnovne egzistencijalne potrebe. Veoma često nam se javljaju penzioneri sa niskim primanjima koji nisu u stanju da isplate svoje obaveze i troškove liječenja“ rekla je Šormazova.

Prema njenim riječima od 2002. godine prisutan je stalni trend rasta siromaštva, što je zabrinjavajuće. Uzroci takvog stanja su višetsruki,a jedan od najvećih je nezaposlenost. Na osnovu podataka Zavoda za zapošljavanje RS na evidenciji Biroa u Gradišci zaključno sa 30. aprilom 2014. godine od ukupno 10.395 lica, 6. 499 lica čini aktivnu ponudu radne snage. „Međutim danas ni oni koji rade posebno u privatnom sektoru nemaju dovoljna primanja za normalan život, pa često traže našu pomoć“ kaže direktorica Centra za socijalni rad u Gradišci.

Ukupna socijalna situacija na području opštine Gradiška dosta je složena. To je uvrđeno i analizom podatak prikazanih u informaciji o socijalnoj situaciji koju će odbornici Skupštine opštine Gradiška razmatrati na 13. sjednici.

Info+

Komentariši