Srpska toleriše „Farmlandu“ neplaćanje koncesione naknade

BANJALUKA – Koncesioni ugovori koje Vlada RS ima sa govedarskom farmom „Farmland“ iz Nove Topole još uvijek su na snazi, iako ovo preduzeće ne plaća koncesionu naknadu, ne dostavlja izvještaje o obrađenim i zasijanim površinama, a računi su mu blokirani više od godinu dana, saznaje poslovni portal CAPITAL.

„Farmland“, kojem su računi blokirani krajem marta prošle godine, pod koncesijom po osnovu dva ugovora ima oko 1.500 hektara poljoprivrednog zemljišta RS.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS proteklih dana upućivali su na Agenciju za agrarna plaćanja RS i Komisiju za koncesije RS, dok iz Poreske uprave RS nismo dobili podatak o trenutnim poreskim dugovima niti o reprogramima  ovog obveznika.

Međutim, u revizorskom izvještaju PURS za prošlu godinu Glavna služba za reviziju RS je navela da Ministarstvo finansija RS nije ukinulo rješenja o odgađanju poreskog duga za „Farmland“ i za „Farmland foods“, koji su u vlasništvu Dragana Vasiljevića, iako je Poreska uprava dostavila obavještenja u kojima navodi da se ovi poreski ne izmiruju obaveze iz reprograma.

Prema posljednjem objavljenom spisku dužnika na sajtu Poreske uprave RS „Farmland“ je početkom prošlog mjeseca imao dug od 768.143 KM.

Komisija: „Farmland“ ne plaća redovno koncesionu naknadu

Posljednju kontrolu koncesionara „Farmland“ iz Nove Topole Komisija za koncesije RS je obavila u oktobru prošle godine i tada su utvrdili da su preduzeću računi blokirani te da ne izmiruje redovno obaveze po osnovu koncesija.

U Komisiji kažu da je njihov posao da utvrde činjenično stanje, da je Ministarstvo poljoprivrede upoznato sa svim njihovim nalazima i da je ono jedino nadležno da odluči da li će ugovor biti raskinut ili ne.

„Može se konstatovati da koncesionar ne plaća redovno koncesionu naknadu i da postoji dug po osnovu te naknade za protekli vremenski period. Neophodno je precizno utvrditi iznos dospjelih obaveza kontrolom nadležnog organa. Takođe, koncesionar je naveo da zbog problema u poslovanju ne dostavlja izvještaje o stanju obrađenih i zasijanih površina, kao i to da nije u mogućnosti u pribaviti uvjerenja o izmirenim porezima, doprinosima i plaćenoj koncesionoj naknadi“, navodi se u zapisniku Komisije koji je u posjedu CAPITAL-a.

U Komisiji su zaključili da postoje značajni problemi u poslovanju „Farmlanda“, da koncesionar pokušava da pronađe način izlaska iz postojećeg stanja te da je neophodno da ugovorne strane pronađu najbolje rješenje.

Predsjednik Komisije za koncesije RS Radenko Đurica kaže za CAPITAL da u njihovoj dokumentaciji još uvijek postoji ugovor između „Farmlanda“ i Ministarstva poljoprivrede.

„Mi smo zadnju kontrolu obavili prošle godine i tada smo naveli sve važne detalje o kojima samo obavijestili Ministarstvo“, kazao je Đurica.

On je istakao da se generalno stanje u oblasti koncesija popravlja i da u prilog tome govore da je prošle godine gotovo uduplan prihod po osnovu koncesione naknade u odnosu na godinu ranije.

Direktor Agencije za agrarna plaćanja RS Savo Minić kaže da u ovoj godini nije bilo isplate podsticaja „Farmlandu“.

„Direktnih novčanih podsticaja „Farmland“ ove godine nije dobio, jer nije dostavljao ni zahtjeve“, rekao je Minić.

Robne rezerve tužile „Farmland“

Pored ugovora o koncesiji, RS je sa „Farmlandom“ imala i ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, ali su zbog kršenja tog ugovora Robne rezerve RS, koje su sada u stečaju, tužile „Farmland“.

Radi se o ugovoru koji je nekadašnja Direkcija za robne rezerve RS 2009. godine zaključila sa „Farmlandom“, a na osnovu kojeg je predviđena nabavka i čuvanje 1.000 grla.

Direkcija je nabavila 500 steonih junica koje je platila 2,1 miliona KM, a „Farmland“ se obavezao da će svake godine Direkciji isporučiti podmladak i to 90 grla muške i 90 grla ženske, dok se Direkcija obavezala da na ime naknade za čuvanje i obnavljanje priplodne stoke, zdravstvene zaštite, i drugih troškova u vezi sa izvršavanjem ugovora „Farmlandu“ ustupi sav prihod i sredstva ostvarena po osnovu proizvodnje mlijeka, kože i stajnjaka.

Nakon što je utvrđeno da na ovoj farmi nema junica, niti hiljade tona državnih žitarica koje su joj povjerene na čuvanje i koje, prema ugovoru sa Robnim rezervama, treba da vrati Srpskoj, „Robne rezerve“ su krajem prošle godine podnijele tužbu protiv „Farmlanda“.

„Farmland“: Obaveze bivšeg PIK „Mladen Stojanović“ onemogućile normalno poslovanje 

Glavni razlog problema u poslovanju uprava „Farmlanda“ vidi u lošem procesu privatizacije. Tokom 2003. godine došlo je do transformacije PIK „Mladen Stojanović“ na četiri preduzeća, od kojih je jedno bilo „Govedarska farma“ Nova Topola, a koje je privatizovana i preimenovana u „Farmland“.

Upravo je odnos sa preostala tri preduzeća iz bivšeg PIK „Mladen Stojanović“, prema tvrdnjama uprave preduzeća, bio razlog zbog kojeg je „Farmland“ zapao u probleme.

Radi se o sudskim presudama koje su donošene protiv tih preduzeća, a koje je „Farmland“ morao da isplaćuje po osnovu solidarne odgovornosti.

„Do 2009. godine preduzeće je pozitivno poslovalo, nakon čega u 2009. godini dolazi do finansijskih problema zbog „solidarne odgovornosti“. Pravosnažnim presudama suda po tom osnovu društvo je od 2009. godine isplatilo ili se tereti obavezom isplate 9,46 miliona KM. Ovo opterećenje je praktično onemogućilo normalno poslovanje društva i zaustavilo sve planirane aktivnosti“, naveo je predstavnik „Farmlanda“ prilikom ove kontrole koju je sprovela Komisija za koncesije RS.

Ove obaveze, kako tvrde, nisu preuzete prilikom privatizacije, jer one nisu bile evidentirane u poslovnim knjigama PIK „Mladen Stojanović“, te shodno tome nisu bile predmet diobnog bilansa društva nastalih diobom PIK-a.

„Zbog neplaćenih obaveza, društvo se suočava sa blokadom računa u bankama i time ostaje bez mogućnosti normalnog poslovanja. Obaveze drugih pravnih sljednika PIK „Mladen Stojanović“ opterećuju društvo i dovode ga u teško finansijsko stanje“, navodi koncesionar u zapisniku i dodaje da je jedino rješenje prodaja većinskog paketa akcija.

Ranije su iz ovog preduzeća saopštili da su pronašli kupca te da je kupoprodajni ugovor od 24 miliona evra potpisan sa jednom kineskom kompanijom. Međutim, iako je od tada prošlo nekoliko mjeseci, novac u RS još nije stigao. Član Upravnog odbora „Farmlanda“ Predrag Zgonjanin kaže da su problem procedure koje kineski partner treba da ispoštuje, a konačan rok realizacije ugovora nije mogao da kaže.

„To ne zavisi od nas. Oni imaju procedure koje moraju ispoštovati i mi ih ne možemo niti smijemo pritiskati“, rekao je Zgonjanin i dodao da je „Farmland“ žrtva privatizacijskog procesa s obzirom n to da je bez ikakvog osnova kompletan dug PIK-a „Mladen Stojanović“ pao na ovo preduzeće.

Istakao je i da je do posljednje blokade računa došlo upravo zbog toga što je na naplatu došla milionska presuda po osnovu dugovanja bivšeg PIK-a.

„Farmland“ je proteklih godina dobio i dva kredita Investiciono-razvojne banke RS u ukupnom iznosu od 17,8 miliona maraka. Prvi kredit u iznosu od tri miliona KM „Farmlandu“ je odobren 2009. godine preko finansijskog posrednika – Banke Srpske i to na devet godina uz grejs period od dvije godine.

Drugi kredit u iznosu od 14,8 miliona KM IRB je „Farmlandu“ odobrila krajem 2013. godine, bez finansijskog posrednika. Kredit je odobren na 10 godina uz grejs period od dvije godine.

CAPITAL