LJUDI I VRIJEME

Već duže vrijeme planiram da napravim nešto za ljude oko nas. Topoličane koje smo susretali, sa njima živjeli i možda nismo ni primjećivali da su pored nas. Sjećamo ih se mi koji smo sa njima živjeli, od njih učili i voljeli. Sjetimo ih se ponekad u priči i možda je prilika da o nekima nešto kažemo.

Možda oni mnogima nisu poznati, ali su dio našega sjećanja i jedan svoj dobar dio života ugradili u Novu Topolu. Bili su to ljudi koji su hodali ovim ulicama, koji su bili dio vremena, koje je ostalo iza nas.

Danas sutra i mi ćemo biti dio prošlosti. Nadajmo se da će neko nas se sjetiti po nečemu što smo učinili dobro ili loše ili nismo učinili ništa ili smo samo hodali Topolskom prašinom i time smo učinili da je Topola imala i prošlost.

Zašto Ljudi 20 Stoljeća ?

Negdje 80 godina prošloga vijeka bila je jedna emisija na radiju koja se zvala upravo ovako i koju sam veoma rado slušao. Ljudi su pričali o životu koji se odvijao od prije nekih 50 ili 60 godina. Slušao sam o ljudima koji su nekada bili tu na mjestima gdje smo sada mi. Sada pružam priliku da i mi progovorimo o ljudima koji su učinili da je Topola imala dušu.

Ovdje ne mislim da treba da se nešto kaže samo o ljudima koji su ostali veliki.

Dakako nadam se da ćemo moći da pročitamo nešto i o ljudima koje nismo ni primjećivali da su pored nas, a i o ljudima koji su učinili mnogo i svoju nesebičnost podijelili sa drugima i njihove i naše živote učinili vrijednijim .

Tekstove o našim sugrađanima počinjem sa Paulom Gajić, ne slučajno, mojom učiteljicom čijih se savjeta i danas sjećam i neke od njih sam se trudio da usvojim. Nadam se da sam uspio.

Miro Ugrenović


Sami pali, sami se porobili.