Stigli prvi traktori

Nastavak sjećanja o razvoju Dobra i Topole od 1945.

Dobru je dodjeljeno 10 pari mula upućenih kao pomoc UNRRA~e. Ostaiesu kod nas do 1946 kada ih je JNA povukla za svoje potrebe. Pane Šestić je bio prvi mljekar i sirar. U Topolu su stigli prvi traktori također od UNRRA-e (marke FORDSON) i vučni dvobrazni traktorski plugovi.

fordson_f

Vuruna Ostoja koj se nalazio na siužbi kod Okružnog narodnog odbora, ove je traktore prevezao do Dobra. Na imanje je došao i novi upravnik Ing. Milan Vukić i tada se konačno oformila mala ekipa koja se uhvatila u koštac sa mnogim problemima i otpočeia sa pravim radom.

Sa ing. Vukiéem na imanje je sligao i Muhamed Dabulhanić koji je u prvo vrljeme bio i knjigovođa i blagajnik. Ubrzo je otvoren Žiro račun, otvoreni krediti (po raznim partijama, za nabavke i snabdijevanje Dabuihanić je otišao u rudnik Ljubiju, i tamo je nabavio dosta suđa od aluminija (porcija) i pribora za jelo. Konačno je na imanju počela i sjetva pšenice i ječma Pšenica je sijana omaške iz ruke, jer nije bilo poljoprivrednih mašina da bi se posao obavljao na savremeniji način. Vreće su donosili sami seljaci iz sela. Sjeme smo izvozili u kadama iz kupatila na poije i take obavili sjetvu na 300 dunuma pšenice i 50 dunuma ječma.

Drljanje žita obavljeno je Iokomobiiom na koju se moglo vezati šest drljača, dok je nešto rađeno sa traktorskim drljačama koJe je kovač Stevo Ilić sam pravio. Tada je na imanje stigao Radovan Rade Gaković koji je bio nabavljač. Ujedno je bio i prvi sekretar Partijske organizacije, koja je formirana u oktobru 1945.

traktor1

Prvi novi traktoristi i novi traktori dovedeni su na imanje da izvode praktične vježbe(oranje), pružale su se prve brazde pripreme za jesenju sjetvu. Zemljište je bilo jako suvo i nepodesno. ali je bila jaka volja i Ijubav za rad, Stigla je i sjemenska pšenica na sedam kamiona. Smještena je u sadašnju kino saiu. Tu je vršeno prečišćavanja sa običnim mierima‘ jer je selektor Petkus dobiven tek koncem 1946. godine. Tako se uveliko spremalo za jesenju sjetvu. Dobijeno je i nešto sjemenskog ječma, bran je i kukuruz koji je ostao iza Nijemaca. Radne snage je bilo malo, sve dok se nisu počeii vraćati ljudi iz izbjeglištva.

(nastavit će se)

Komentariši