Stočne pijace u Novoj Topoli i Gradišci održava Gradska čistoća

Od prvog jula ove godine KP “Gradska čistoća” obavlja tržišnu djelatnost pružanja usluga na stočnim pijacama u Novoj Topoli i Gradišci.

vaganjestoke

„Želimo da u saradnji sa komunalnom policijom vratimo prodaju, vaganje, pretovar stoke u krug pijace gdje je i predviđeno da se odvijaju ti procesi. Takođe smo preuzeli obavezu da održavamo krug, što podrazumijeva košenje trave, čišćenje“ kaže Goran Bjelić, direktor KP “Gradska čistoća” Gradiška

Pored toga pružaće i usluge vaganja stoke, vodiće računa i o rasvjeti. Nastojaće da pijace budu dobro osvijetljene i da poboljšaju higijenske uslove renoviranjem mokrog čvora koji je do sada bio zapušten.

Bjelić kaže da je djelatnost pružanja pijačnih usluga do sada obavljala Zemljoradnička zadruga Gradiška, koja je trenutno u teškoj finansijskoj situaciji i pred stečajem.

Iako će održavanje ovih prostora biti bolje, cijene pijačnih usluge neće se mijenjati. Naknada za ulazak u pijacu je 5 KM po motornom vozilu,a isto toliko se plaća i vaganje stoke. Što se tiče radnog vremena stočna pijaca u Novoj Topoli radiće srijedom, dok se obavljanje djelatnosti u krugu stočne pijace Gradiška nastavlja četvrtkom. Obe pijace radiće od 3 do 10 časova.

Info+

Komentariši