STRUČNA RASPRAVA O NAVODNJAVANJU NA PODRUČJU OPŠTINA GRADIŠKA I LAKTAŠI

navodnjavanje-t063

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Stevo Mirjanić izjavio je danas u Gradišci da je rješenje za navodnjavanje Lijevče polja i Potkozarja usmjeravanje vode iz rijeke Vrbas u kanal Osorna – Borna – Matura.

U stručnoj raspravi o mogućim rješenjima iz oblasti irigacionih sistema na području opština Laktaši i Gradiška učestvovali su načelnik opštine Gradiška, Zoran Latinović sa saradnicima, predstavnici opštine Laktaši, voćari, povrtlari i predstavnici strukovnih institucija.

Svi učesnici složili su se da je voda ograničavajući faktor u poljoprivrednoj proizvodnji, i da će ako ništa značajnije ne bude urađeno, biti ozbiljno ograničena biljna i animalna proizvodnja u cijeloj Republici Srpskoj.

Načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu opštine Gradiška, Ljubimko Čakalj, naglasio je da je poljoprivreda jedna od vitalnih privrednih grana na području Gradiške i Laktaša i da je neophodno riješiti problem navodnjavanja površina. Poljoprivrednici se nadaju da će ubrzo doći do relaizacije ovog projekta, rekao je Čakalj i dodao da će opština u narednom periodu raditi na eksproprijaciji zemljišta i stvaranju mreže prema potencijalnim korisnicima.

Osim obezbjeđenja finansijskih sredstava, neophodno je i čišćenje kompletnog toka kanala, njegovo spajanje sa Vrbasom u blizini Laktaša i izgradnju ostale infrastrukture. Prema procjenama sa današnje stručne rasprave, ovaj posao znatno će uticati na količinu i kvalitet poljoprivrednih proizvoda u Lijevče polju i Potkozarju.

(radio gradiska)

Komentariši