Topola podijeljena u dvije MZ

mzstntRadi neposrednog učešća u lokalnoj samoupravi Nova Topola sada je podijeljena u dvije MZ i to Nova Topola i Stara Topola kojoj pripada i Dušanovo.

Do sada su građani Stare Topole i Dušanova imali primjedbe na rad MZ Nova Topola i to da je u svome radu zapostavljala ove dijelove Topole i da zato nisu imali prevelik interes da se uključuju u rad MZ na nivou čitave Topole.

Iz odluke izdvajam dio o punovažnom raspravljanju i odlučivanju. Član 12. glasi

(1) Zbor građana u mjesnoj zajednici može pravosnažno raspravljati i odlučivati​​, ako je na zboru građana prisutno:
a) u mjesnoj zajednici koja ima do 500 registriranih birača najmanje 30 birača,
  b) u mjesnoj zajednici koja ima od 501 do 1000 registriranih birača najmanje
50 birača,
  v) u mjesnoj zajednici koja ima od 1001 pa do 2000 registriranih birača najmanje
70 birača i
  g.) u mjesnoj zajednici koja ima preko 2000 registriranih birača najmanje 90
birača.
(2) Odluka zbora je donesena ako se za nju javnim glasanjem izjasni većina od ukupnog broja prisutnih na zboru građana .

U članu 19. poslije stava 1. dodaju se novi st.. 2., 3., i 4. koji glase:
,, (2) Članovi Savjeta biraju se na zborovima građana, tajnim glasanjem.
(3) Savjet biraju birači upisani u Središnji birački popis koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice u kojoj se vrši izbor.
(4) Za članove Savjeta izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova birača koji su glasali na zboru građana, ako zakonom ili uputstvom nije drugačije propisano .

Ova dva člana su bitna jer smo bili u prilici da su glasali na zboru građana i oni koji nisu građani Topole, a dovođeni su za tu priliku, kao i primjedba da zboru ne prisustvuje dovoljan broj građana koji su u biračkom popisu.

Komentariši