Ukinute olakšice za legalizaciju objekata

Nakon Odluke Ustavnog suda Republike Srpske pojedine kategorije stanovništva više nemaju finansijske olakšice pri plaćanju troškova postupka legalizacije.

To znači da su subvencije ukinute i za određene kategorije u Gradišci.  „Na inicijativu dobojskog Udruženja popusti su ukinuti, jer se stavljaju u neravnomjeran položaj oni koji grade objekat i plaćaju svoje naknade i ovi koji se legalizuju. Odluka Ustavnog suda je objavljena devetnaestog januara ove godine“ kaže Slobodan Vidović, načelnik Odjeljenja za urbanizam, građenje, komunalne i stambene poslove opštine Gradiška.

Popust su imale socijalne kategorije, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi izbjeglice i raseljena lica. Oni su imali pravo na umanjenje naknade za legalizaciju i do 80 odsto. Pojednici su čak bili oslobođeni plaćanja ove naknade.

Vidović vjeruje da će se onima koji su do devetnaestog januara podnijeli zahtjev za legalizaciju priznati pravo na popust. On kaže da su građane često pozivali  da podnesu zahtjeve. „Mogu reći da je 2013. godine predano je 78,a u 2014. godini 156 zahtjeva za legalizaciju“ rekao je Vidović.

Postupak legalizacije za individualne stambene  i poslovne objekte može koštati i do pet hiljada maraka. Vidović kaže da je takva cijena upravo glavni  uzrok slabog odziva građana, jer mnogi smatraju da su građevinske dozvole skupe.

Na području opštine Gradiška procjenjuje se da ima oko 5.000 bespravno izgrađenih objekata.  Aktuelni, krajnji rok za legalizaciju ističe 24. maja 2015. godine.

Info+

Komentariši