UNDP OBEZBIJEDIO DONATORSKA SREDSTVA ZA PODIZANJE ZASADA PAPRIKE

U okviru implementacije projekta „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“ Razvojni program Ujedinjenih nacija- UNDP BiH u saradnji sa Opštinom Gradiška, obezbijedio je i ove godine donatorska sredstva za podizanje zasada paprike na području opštine Gradiška u ukupnoj površini od četiri hektara.

Svih 20 korisnika projekta, koji će ove godine zasaditi paprike na parcelama od po dva dunuma, dobiće repromaterijal i opremu za proizvodnju paprike, čija je ukupna vrijednost preko 150 hiljada KM. Takođe, tokom implementacije projekta korisnici će imati na raspolaganju kontinuiranu stručnu i savjetodavnu podršku, uključujući i osiguran otkup i tržište. Opština će tokom implementacije projekta osigurati svu potrebnu stručnu i tehničku pomoć.

Projektom „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“ u 2014. i 2015. godini bilo je obuhvaćeno 78 korisnika kojima su kroz projekte stanogradnje, ekonomske održivosti i socijalne zaštite i inkluzije dodijeljena donatorska sredstva u iznosu većem od 830 hiljada KM.

Komentariši