UNDP projekat za podizanje nasada paprika

UNDP Projekat Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Anelksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u saradnji sa Opštinom Gradiška raspisao Javni poziv za zasad paprika na površini do 3,000m2

U saradnji sa Opštinom Gradiška, UNDP Projekat Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Anelksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma će pomoći zainteresovane korisnike/ce u podizanju zasada paprike na površini do 3,000m2 za koju je osiguran otkup i tržište. Kroz projekat korisnici/ce će od strane UNDP-a i opštine Gradiška dobiti bespovratnu pomoć za prvu godinu proizvodnje, a što uključuje sadni materijal paprike, sredstva za prihranu, sredstva za zaštitu i sistem za navodnjavanje. UNDP će također snositi troškove analize zemljišta i vode. Tokom čitavog procesa i trajanja projekta biće obezbijeđena stručna i tehnička pomoć i edukacija korisnika/ca u skladu sa dobrim poljoprivrednim praksama.

Od korisnika/ca se očekuje da osiguraju traženu površinu zemljišta, stabilan izvor vode, pripremu zemljišta za sadnju, stajnjak i foliju, te da se pridržavaju stručnih uputa i ugovornih odredbi.

Korisnici/ce projekta će potpisati ugovor sa UNDP-om gdje će biti definisana prava i obaveze po pitanju bespovratne pomoći i kontribucije korisnika u projektu podizanja zasada paprike. Pored toga, korisnici će potpisati ugovor o otkupu paprike sa otkupljivačem gdje će se definisati uslovi otkupa i rokovi plaćanja.

Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opšte i dodatne kriterije i koji su spremni da obezbijede gore tražene stavke.

Ukupna površina zasada paprike koja je obuhvaćena ovim projektom je maksimalno 6 hektara. Maksimalni broj korisnika koji će biti odabrani putem javnog poziva je 20.

Javni poziv kao i prijava može se preuzeti sa sajta Opštine Gradiška.

Komentariši