UPOZORENJE GRAĐANIMA – OPASNOST OD POPLAVA

poplave

Prema prognozi Hidrometereološkog zavoda RS – danas, 3. i sutra, 4 . maja 2o14. godine, u noći izmedju subote i nedjelje doći će do obilnih padavina u sjevernim i zapadnim djelovima Krajine.

Količina padavina biće od 6o do 100 litara po metru kvadratnom. Padavine će prestati tek u nedjelju, 4. maja u kasnim polijepodnevnim časovima. Upozoravaju se gradjani opštine Gradiška da najavljene količine padavina mogu izazvati bujične poplave na svim vodotocima u Podkozarju, a naročito na rječicama Trnava,Vrbaška, Lubina i Jablanica i na obodnim kanalima Osorna-Borna-Ljevčanica i Jurkovica-Jablanica. Stanovnici koji žive u blizini ovih vodotoka treba da se pripreme i zaštite svoju imovinu od mogućeg izlijevanje voda kako bi se smanjile štetne posljedice po život i zdravlje ljudi i materijalna dobre, tako što će:

-pripremiti odjeću koja štiti od vode te spremiti zalihe pitke vode,

-stoku i perad evakuisati – skloniti iz blizine vodotokova,

– oni koji žive u blizini vodotoka trebaju preći na više spratove kuće,

– po mogućnosti pripremiti džakove sa pijeskom koje u slučaju potrebe možete staviti na ulaz, te zatvoriti sva mjesta u kući kroz koja voda može da udje,

– u vrijeme bujice ne kretati se preko mostova i ići pored rijeka, bujica, kosina i slično,

– ne prelaziti brzake i potoke jer vas poplavni talas može povući za sobom,

– izbjegavati mjesta koja su poznata po klizištima,

– u slučaju potrebe evakuacije zvati broj 123 i tražiti intervenciju Jedinice za spasavanje na vodi

– preko predsjednika mjesnih zajednica i povjerenika Civilne zaštite konktaktirati radnike Civilne zaštite

Stanovnicima Mjesnih zajednica Donji Podgradci, Vrbaška, Lužani, Dragelji, Grbavci, Mašići, Vilusi – skreće se pažnja da za zaštitu iskoriste pijesak i vreće koje im je dostavio Opštinski štab Civilne zaštite. Stanovnici gradskih naselja koja su podložna zaplavljivanju od atmosferskih voda kao što su naselje kod Hipodroma, naselje kod Stočne pijace, Žeravica, Bok Jankovac, dijelovi Senjaka upozoravaju se da poslije najavljenih padavina može doći do zaplavljavanje podruma, te da iz podruma treba skloniti sve čemu voda može naštetiti, a naročito električne uredjaje, plinske i ostale tehničke uredjaje. Građani obavezno trebaju pregledati da li su šahtovi u blizi zgrada i kuća prohodni te ih otvoriti ako su prekriveni.

(radio gradiska)

Komentariši