Više sredstava za program socijalne zaštite

Programom socijalne zaštite za 2015. godinu u Gradišci predviđena je raspodjela 1. 450 000 KM budžetskih sredstava, što je u odnosu na prošlu godinu više za 140 000 KM.

Najviše će od tih sredstava biti izdvojeno za promociju hraniteljstva, kažu u Centru za socijalni rad. “Mi imamo dvadesetoro djece koji bi trebali biti obuhvaćeni konceptom hraniteljstva. Za svako dijete je predviđeno 375 KM, što ukupno iznosi oko 90 hiljada maraka” rekla je Suzana Šormaz, v.d. direktora Centra za socijalni rad Gradiška.

Ukupni budžet za potrebe socijalne zaštite i za rad Centra planiran je u iznosu od oko 2 miliona maraka. Vršilac dužnosti direktora Centra za socijalni rad Suzana Šormaz kaže da povećanje od 140 hiljada maraka je značajno, ali sigurno neće moći zadovoljiti potrebe građana odnosno naših korisnika. „Povećani su troškovi za priznavanje prava na tuđu njegu i pomoć, jer je trend rasta zahtjeva. isto tako raste potreba za priznavanje prava na smještaj, posebno starih lica“ rekla je Šormazova.Pravo na tuđu njegu i  pomoć u Centru za socijalni rad Gradiška u 2014. godini ostvarilo je 551 lice, a planira se da će ovo pravo u 2015. godini koristiti 655 građana.

Postoji niz problema sa kojima se Centar suočava što pokazuje da je socijalna situacija u ovoj lokalnoj zajednici sve teža. Jedan od glavnih razloga je nezaposlenost. Sve to kaže Šormazova uzrokuje mnogo negativnih pojava, a u posljednje vrijeme povećan je broj razvoda, te je evidentan  i povećan broj prijava porodičnog nasilja.

Info+

Komentariši