Vodovod spasa!

Ljetna žega sa temparaturama od 37 stepeni utjerala u kuće ili na bazene. Voda, koja život znači i vodovod u Topoli položio ispit. U stanju pojačane potrošnje, kada je voda spas za ljude, bašte i voće vodovod u Topoli je opravdao svoje postojanje. Napornom nosanju kanti sa vodom odavno je došao kraj. Sada više nije problem napuniti ni bazene na radost djece, a i odraslih.

Zalijevanje bašti koje u ova teška vremena mnogo znače postalo je normalna pojava i poželjno, priča o tome da ne valja zalijevati sa hlorisanom vodom je samo priča za neupućene. Dokaz je voćar Boro Vitković koji godinam svoje voće zalijeva iz gradskog vodovoda 6 mjeseci godišnje i to 24 satnim zalijevaanjem, a voće je veoma dobrog kvaliteta i postiže velike prinose koji se pretvaraju u voćne rakije, a i društvo u tome vidi svoju korist kroz poreze koje se naplate od takve proizvodnje.

Voda koju dobijamo je dobroga kvaliteta i jako je jeftina, što se dokazuje i time da je isplativo natapati i voćnjak neprekidno 24 sata po 6 mjeseci, pa čak i kada kiša pada. Moj prijedog je da se podigne cijena vode, jer ipak svi imamo koristi od nje, a nije resurs koji ne može da presuši, iako zahvaljujući promišljenim ulaganjima Opštinska vlast je pokazala osjetljivost za potrebe građana i proizvođače voća, koju bi trebali i drugi da iskoriste, a dobijenim sredstvima od povećane cijene vode moglo bi se raditi i na drugim ekološkim potrebama stanovništva.

Komentariši