Završen projekt ePIC – dostupno 18 javnih usluga online za sve građane EU

Projektom koji je trajao više od više od godinu dana stvorene su mogućnosti za sve građane Europske unije da koriste usluge koje kroz sustav e-Građani mogu i svi hrvatski građani. Ukupna vrijednost projekta premašivala je 505 tisuća eura, a 75 posto projekta financirano je sredstvima iz Programa za povezivanje Europe odnosno nešto više od 379 tisuća eura.

Pristup izvadcima iz zemljišnih knjiga, podnošenje zahtjeva za građevinske i lokacijske dozvole, kupnja vinjeta za plovilo te davanje suglasnosti za izdavanje putovnice ili osobne iskaznice za dijete, samo su neke od hrvatskih javnih e-usluga koje su od prosinca 2019. godine dostupne građanima Europske unije putem interneta. Po završetku projekta ePIC, Hrvatska građanima Europske unije omogućuje korištenje čak 18 javnih usluga putem interneta, od kojih je 8 novih dostupno od kraja ove godine.

Ovaj projekt ePIC dio je većeg projekta te je tako tijekom 2016. i 2017. godine Ministarstvo uprave je, uz potporu Financijske agencije, provelo projekt naziva “Ensuring Access to Croatian Public e-services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens”. Tim projektom omogućena je prekogranična autentifikacija, uspostavljena je platforma europe.gov.hr kao centralna platforma za hrvatske javne e-usluge za strance te je ujedno nadograđeno i prvih deset javnih e-usluga.

Nositelj projekta ePIC je Financija agencija, a partneri na projektu su Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja te Narodne novine.

Naime, od 1. srpnja 2016. godine na razini EU je započela primjena eIDAS Uredbe, čiji je cilj uklanjanje postojećih prepreka u prekograničnom korištenju sredstava elektroničke identifikacije među državama članicama, posebice u domeni pristupa javnim e-uslugama za građane. Iza naoko jednostavne formulacije krije se čitav niz tehničkih i pravnih preduvjeta koje je potrebno zadovoljiti kako bi se građanima jedne EU članice omogućilo korištenje e-usluga drugih država članica EU te Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Island i Lihtenštajn).

Dostupne nove usluge:

eNautika online prijava dolaska stranog plovila u hrvatske teritorijalne vode, kupnja vinjete za plovilo

ePomorac predaja zahtjeva za pristupanje ispitu za voditelja brodice

ePlovilo izdavanje izvatka iz upisnika plovila, prijava tehničkog pregleda plovila

Osnivanje trgovačkih društava na daljinu (d.o.o. i j.d.o.o.)

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra – ZIS OSS (izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka u svrhu ostarivanja prava nad nekretninama)

e-Dozvola – predaja zahtjeva za gradnju i prostorno uređenje;

Pristup Elektroničkom oglasniku javne nabave (sudjelovanje u postupcima javne nabave);

Suglasnosti u postupcima iz djelokruga rada MUP-a (ishođenje osobne iskaznice ili putovnice za dijete, prijava prebivališta punoljetne osobe).