Život nije samo Gradiška!

“Ured Specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini pokrenuo je projekat: Lokalna zajednica prEUzima inicijativu. U okviru projekta planirane su posjete i debate u 15 lokalnih zajednica u BiH. Prve dvije organizovane su u Gračanici i Zvorniku, treća je bila u Derventi, četvrta u Prnjavoru, a peta je bila debata organizovana u Gradišci.

Na petoj javnoj debati o lokalnom ekonomskom i održivom razvoju u Gradišci, baš kao i na prethodne četiri, učestvovao je veliki broj predstavnika javne uprave, privrednika, organizacija civilnog društva, mladih, te nosilaca privrednog i kulturnog razvoja ove opštine.

Cilj ovih sesija jeste probližavanje evropskih integracija građanima BiH u manjim lokalnim zajednicama, u zajednicama koje znaju šta znači imati dobar lokalni proizvod, dobru startnu poziciju prema Evropi i svijetu. Sva dosadašnja druženja u ovim sredinama pokazala su kako postoje ljudi koji rade i žele bolje svojim sredinama, uz sve poteškoće na koje objektivno nailaze. U svakoj od ovih sredina mogu se prepoznati ljudi koji žele da prave iskorak u odnosu na trenutnu političku situaciju. Priče o takvim ljudima ohrabruju.

Istovremeno, želja jeste da se ukaže i na mnoge probleme, da se pokuša o svemu progovoriti na jedan konstruktivan način, bez političkih prepucavanja i poslovične demagogije.”

I ovdje malo da se osvrnem na ovo jer ovo je nešto o čemu sam ja pisao godinama. Ne može Gradiška biti iznad Topole, ne mogu građani Gradiške biti iznad seljaka Topole. Nisu ni po ćemu iznad nas, kako njima treba pješačka staza, treba i topoličanima, ako treba kanalizacija MZ u Gradišci treba i Topoli itd.

Ne može se praviti grad na uštrb nekoga drugoga. Ravnomjeran razvoj Gradiške i Topole je nužan jer Topola je postala teritorija o kojoj nema ko da brine. Ima predstavnike ali čini se da oni ne mogu da utiču ni na jedan proces jer nemaju snagu koja stoji iza njih.

Naravno da su topoličani ti koji su mogli da se organizuju i utiču na dešavanja u Opštini. Stranke su dominirale, a građanske inicijative nije bilo, osim pojedinačnih istupa. Napokon i taj dio ide na popravni pa smo dobili udruženje građana “Raskršće” koje će se baviti humanitarnim radom kolko vidim. Možda je to zametak i drugačijeg poimanja politike i potreba Topole. Neka udruženja građana u okruženju su dokazala da se može izvan političkih stega.

“Načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić rekao je kako ta lokalna uprava teži ka evropskim vrijednostim te da je prepoznata naša komunikaciju i rad i saradnja sa UNDP-jem kao nosiocem svih aktivnosti.

„Mi smo shvatili da moramo prvo da budemo organizovana lokalna uprava, lokalna uprava u službi građana i privrednika da usvojimo principe planiranja, realizacije projekata i izvještavanja o tim projekata. Putem Svjetske banke kancelarije jednošalterskog poslovanja one-stop-shop, kroz smanjivanje administrativnih taksa i naknada za naše privrednike. Počev od 2018 godine svake godine ćemo ostavljati 200 hiljada KM privredi jer smo smanjili takse i naknade što se tiče pravnih subjekata i njihovih registracija“, rekao je načelnik Adžić.”

Da li je Adžić shvatio ili nije može se vidjeti po tome što je on zapeo kod jednošalterskog poslovanja od kojeg se nismo odmakli u proteklih 20 godina. Adžiću ono što EU zagovara je da gdje god ljudi žive imaju iste potrebe i čak su manje sredine uređenije i čišće i to da ne povjeruješ ovisi od trenutne vlasti. Pa lako je dokazati da su ti misli i djelo jedno.